Η υπηρεσία μας


Προ-πωλήσεις: Εξοικειωθείτε με τη δομή των προϊόντων του πελάτη και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις λεπτομερώς, προτείνετε τα πιο κατάλληλα μοντέλα και λύσεις για τους πελάτες.


Στις πωλήσεις: Ενημέρωση της προόδου παραγωγής εγκαίρως, ειδοποίηση του χρόνου παράδοσης και προετοιμασία της παραγωγής.


Μετά την πώληση: Εκπαιδεύστε τους χειριστές για τους πελάτες και διατηρήστε επαφή. Τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Παρακολούθηση ζητημάτων και αντιμετώπιση του χρόνου.


[email protected]